Asset Publisher Asset Publisher

Monitoring

Monitoring zmian wybranych wskaźników

1) Zmiany w przyroście:

Zmiany przyrostu w Nadleśnictwie Złotoryja

2) Zmiany w odnowieniu lasu:

3) Zmiany składu gatunkowego:

        - Zmiany w strukturze gatunkowej drzewostanów w ostatnim roku

4) Zmiany struktury wiekowej:

 

5) Zbiory nasion - dane wieloletnie:

 
 

6) Produkcja sadzonek - dane wieloletnie:

             - Produkcja sadzonek w Nadleśnictwie Złotoryja w latach 2005-2018

             - Produkcja sadzonek w Nadleśnictwie Złotoryja w latach 2005-2019

7) Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych: choinki, stroisz, zwierzyna łowna - dane wieloletnie
        
       - Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych w Nadleśnictwie Złotoryja w latach 2005 - 2018

       - Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych w Nadleśnictwie Złotoryja w latach 2005 - 2019