Asset Publisher Asset Publisher

UŻYTKOWANIE LASU

Podstawowym produktem gospodarczych funkcji lasu jest drewno. Jest to jeden z nielicznych surowców które mogą zasłużyć na miano ekologicznych, gdyż bez względu na stopień przetworzenia w ciągu stosunkowo krótkiego czasu wracają z powrotem do obiegu materii nieożywionej. Ponadto historyczne znaczenie drewna jako surowca do produkcji przedmiotów codziennego użytku podkreśla związek człowieka ze środowiskiem naturalnym.

Gospodarka leśna Nadleśnictwa Złotoryja oparta jest na podstawach ekologicznych,  zrównujących produkcyjne funkcje lasów z funkcjami środowiskotwórczymi i ochronnymi. Określona zasadami utrzymania, ochrony i powiększania zasobów leśnych drogą prowadzenia  gospodarki zgodnie z naturą i wymogami ochrony przyrody. Zapewniając trwałe użytkowanie lasów i rozwijanie wszechstronnej ich użyteczności drogą zachowania stabilnych ekosystemów leśnych będących nadrzędnym celem wszelkich poczynań gospodarczych prowadzonych na terenie Nadleśnictwa.

 

Podstawową zasadą przy wykonywaniu cięć jest przestrzeganie określonych przez Biuro  Urządzania Lasu etatów masowych i powierzchniowych.

 

Roczny etat masowy na lata 2011-2021, został ustalony w wysokości :

- użytki rębne  : 68562 m3 grubizny

- użytki przedrębne : 33024 m3 grubizny   

co stanowi łącznie 101586 m3 grubizny.

 

Dodatkowymi wskazówkami gospodarczymi umożliwiającymi prawidłowe funkcjonowanie  ekosystemów leśnych jest ustalony przeciętny wiek rębności dla poszczególnych gatunków występujących na terenie Nadleśnictwa Złotoryja, kształtujący się w sposób następujący :

 

- 140 lat  -   Db, Js

- 120 lat  -   Jd, Bk  

- 100 lat  -   So, Św, Md, Dgl, Jw., Wz, Kl, Db. Odr.

-   80 lat  -   Brz, Gb, Ak, Ol, Lp, Czer.  

-   60 lat  -   Os

-   40 lat  -   Tp

-   30 lat  -   Ol sz, Wb