Asset Publisher Asset Publisher

MAŁA RETENCJA

PROJEKT „MAŁEJ RETENCJI GÓRSKIEJ" W NADLEŚNICTWIE ZŁOTORYJA

 

Projekt „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" realizowany i współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach priorytetu III „Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

Projekt, realizowany w latach 2007-2015, powstał, by retencjonować, czyli gromadzić i zatrzymywać wodę oraz ograniczać negatywne skutki powodzi i suszy na górskich obszarach leśnych. W ramach projektu tworzy się niewielkie inwestycje w początkowym biegu rzek i strumieni w zlewniach górskich. W projekcie bierze udział ponad 50 nadleśnictw, a zakładane rezultaty to: 3500 szt. wybudowanych obiektów i ok. 1 300 000 m3 retencjonowanej wody.

 

Na terenie Nadleśnictwa Złotoryja wybudowano 12 zbiorników retencyjnych oraz 10 innych obiektów takich jak brody, przepusty, zatoka zastoiskowa, most. Wykonano również 3 zadania kompleksowe polegające na zabudowie szlaku turystycznego wodospustami oraz zabudowie liniowej brzegów cieków narzutami kamiennymi.

 

Efekty projektu w Nadleśnictwie Złotoryja:

- retencja prawie 24 tys. m3 wody,

- spowolnienie odpływu wód opadowych,

- poprawa uwilgotnienia siedlisk leśnych,

- wzrost bioróżnorodności,

- dostępność wody dla zwierząt leśnych,

- polepszenie warunków dla rekreacji i wypoczynku.

 

Więcej informacji na temat Projektu na stronie: www.ckps.lasy.gov.pl w zakładce Projekty dla LP/Mała Retencja Górska.

 

Oficjalna strona projektu: http://www.POIS.gov.pl


Dni Otwarte Funduszy Europejskich

W dniu 07.05.2014 w ramach „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”, odbyły się zajęcia edukacyjne dotyczące projektu Małej Retencji Górskiej w Nadleśnictwie Złotoryja.

W dniu 07.05.2014 w ramach „Dni Otwartych Funduszy Europejskich",  odbyły się zajęcia edukacyjne dotyczące projektu Małej Retencji Górskiej w Nadleśnictwie Złotoryja. Udział w zajęciach wzięli uczniowie okolicznych szkół: Szkoły Podstawowej w Proboszczowie, Szkoły Podstawowej w Sokołowcu, Gimnazjum w Pielgrzymce, Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi, Szkoły Podstawowej w Wilkowie – Osiedlu, Szkoły Podstawowej w Rokitnicy. Pomimo zmiennej pogody zajęcia przebiegły pomyślnie, a frekwencja dopisała – obecnych było ponad 160 osób. Uczniowie i nauczyciele mieli okazję zobaczyć cztery zbiorniki retencyjne zlokalizowane w leśnictwie Proboszczów oraz usłyszeć o małej retencji i jej znaczeniu, o której opowiadał Pan Ryszard Majewicz, zajmujący się gospodarką wodną w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Wszyscy mogli skorzystać z gościny leśnictwa Proboszczów – Pana leśniczego Konrada Leszczyńskiego, który opowiadał o historii powstania i działaniu zbiorników, oraz Pani podleśniczy Magdy Soleckiej. Na koniec wszystkich ucieszyła możliwość ogrzania się przy ognisku i zjedzenia smacznej kiełbaski.

 

W dniu 10.05.2014 w ramach obchodów „Święta Lasu", które odbyły się nad zalewem złotoryjskim, w namiocie multimedialnym można było obejrzeć prezentację pokazującą wszystkie obiekty retencyjne wykonane w Nadleśnictwie Złotoryja.