Wydawca treści Wydawca treści

PROJEKTY I FUNDUSZE

Nadleśnictwo Złotoryja bierze udział w projektach:

„Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP"

„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie"