ZANOCUJ W LESIE

Już od 1 maja w Nadleśnictwie Złotoryja rusza program ,,Zanocuj w lesie”, w ramach którego wyznaczono dwa obszary leśne o powierzchni ponad 1500 ha - Wał Okmiański i Grodziec. Zapraszamy miłośników nocowania ,, na dziko”, pasjonatów bushcraftu i  surviwalu do spędzania wolnego czasu w lasach Nadleśnictwa Złotoryja.

mapa obszaru z zaznaczonymi istniejącymi obiektami typu: parking, miejsce do rozpalenia ogniska.itp

 

Lokalizacja  widoczna jest również na mapie [ link1 ] oraz z poziomu aplikacji Mbdl [link2] (android) lub [link3] iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru [link do regulaminu ] Zwróć uwagę, że na terenach leśnych nie wyznaczono miejsc do rozpalania ogniska
  2. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  3. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [link4
  4. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
  5. z czasowymi wyłączeniami /zmianami przebiegu szlaków
  6. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
    1. terminy polowań zbiorowych [link 5]
  7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [link do formularza] oraz przesłanie go na adres [zlotoryja@wroclaw.lasy.gov.pl]  do wiadomości  [elzbieta.dudek@wroclaw.lasy.gov.pl] nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

 

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Elżbieta Dudek - tel.: (76) 878-83-07

Nadleśnictwo Złotoryja przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.