Wydawca treści Wydawca treści

HODOWLA LASU

Hodowla lasu w Nadleśnictwie Złotoryja

W nadleśnictwie Złotoryja średnio rocznie odnawiane jest ok. 224 ha lasu. Na obrębie Chojnów ok. 109 ha , a na obrębie Świerzawa ok. 115ha. W odnowieniu lasu na obu obrębach wykorzystuje się odnowienia naturalne inicjowane przez leśniczych przy użyciu odpowiednich rodzajów rębni. Dzięki temu odnawiana jest naturalnie sosna  - głównie obręb Chojnów , oraz dąb i buk na obrębie Świerzawa. Na terenie obrębu Świerzawa prowadzona jest restytucja Jd. W roku 2013 jodła została wprowadzona na powierzchni 48ha.

Zalesień gruntów porolnych Nadleśnictwo Złotoryja nie prowadzi gdyż grunty rolne są dzierżawione i uprawiane przez okoliczną ludność.

Po odnowieniu lasu następuje okres PIELĘGNOWANIA LASU obejmujący takie zabiegi hodowlane jak:

Pielęgnowanie gleby – wykaszanie chwastów na uprawach

Czyszczenia wczesne – usuwanie wadliwych oraz zbędnych gatunków drzewek , regulowanie składu gatunkowego

Czyszczenia późne – usuwanie rozpieraczy ,przedrostów oraz kształtowanie klimatu wnętrza lasu , sprzyjającego oczyszczaniu się drzew z dolnych gałęzi i poprawie jakości drewna

Trzebieże wczesne –polega na wyborze i popieraniu z głównej warstwy drzewostanu odpowiedniej liczby drzew najlepszej jakości – średniorocznie 166ha ; prowadzona jest tu selekcja pozytywna

Trzebieże późne-charakter zależy od składu gatunkowego drzewostanu i przyjętego celu hodowlanego – średniorocznie 721ha; prowadzona jest tu selekcja pozytywna