Asset Publisher Asset Publisher

ZASOBY LEŚNE

ZASOBY LEŚNE

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe.                    Średni wiek lasów na naszym terenie to 68 lat, a przeciętna zasobność przekracza 275 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 73,50 proc. –  lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 26,19 proc. –  borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 0,31 proc. –    olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 32 proc. – sosna, modrzew
 • 20 proc. –  świerk
 • 20 proc. – dąb,
 • 3 proc. - jawor 
 • 7 proc. – brzoza
 • 4 proc. – buk
 • 1 proc. – jodła, daglezja
 • 3 proc. – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 0,19 proc. – I klasa
 • 6,99 proc. – II klasa
 • 20,61 proc. – III klasa
 • 17,69 proc. – IV klasa
 • 21,23 proc. – V klasa
 • 33,29 proc. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Jodła – 312 m sześc./ha
 • Sosna – 275 m sześc./ha
 • Modrzew – 225 m sześc./ha
 • Świerk – 152 m sześc./ha