Asset Publisher Asset Publisher

CERTYFIKAT PEFC

 

PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku, której głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację wykonywana przez jednostki niezależne.

W chwili obecnej PEFC Council obejmuje 35 krajowych systemów certyfikacji leśnej, z których 25 przeszło do tej pory przez rygorystyczny proces oceny z udziałem publicznych konsultacji i niezależnych ekspertów. Te 25 uznanych systemów odpowiada za certyfikacje 200 milionów hektarów lasów, produkujących miliony metrów sześciennych certyfikowanego drewna na potrzeby rynku, co czyni PEFC największym światowym systemem certyfikacji leśnej. Pozostałe systemy krajowe znajdują się na różnych etapach rozwoju i uznawania przez PEFC.

W Polsce prace nad stworzeniem krajowych struktur podjęto w 2003 r. W marcu 2008 roku polskie krajowe standardy PEFC zostały uznane na forum międzynarodowym, a oficjalna ich akredytacja nastąpiła w październiku 2008 r. w Canberrze w Australii, podczas Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Rady PEFC.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu otrzymała Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC nr BVCPL/PEFCPL/13 Certyfikacja obowiązuje od 27 kwietnia 2018 r. do 26.10.2021 r.

Resources to get