Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

„Wyniki monitoringu lasów HCVF prowadzonego przez leśników Nadleśnictwa Złotoryja w roku 2015."

Kryteria wyznaczania w Polsce lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests - HCVF)"


Zestawienie wyznaczonych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Nadleśnictwie

Złotoryja przedstawia niniejsza tabela.

Poniżej zamieszczono mapy z lokalizacją lasów HCVF na terenie Nadleśnictwa Złotoryja:

Mapa HCVF – obręb Chojnów

/c/document_library/get_file?uuid=4c15a909-0ae9-4bf5-98bc-8586de8029e2&groupId=21700582

Mapa HCVF – obręb Świerzawa

/c/document_library/get_file?uuid=c38608fe-2af4-4fc6-b360-854291e36766&groupId=21700582

 

Pracownicy terenowi nadleśnictwa prowadzą monitoring lasów HCVF

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2011 rok

/c/document_library/get_file?uuid=6cc8320c-9333-4d61-baea-ede5c2878d63&groupId=21700582

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2012 rok

/c/document_library/get_file?uuid=6b9ee585-36e0-4a65-8e4e-eea423ff0748&groupId=21700582

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2013 rok

/c/document_library/get_file?uuid=4eb8aa98-cbb8-4183-a769-e3e3f647dba1&groupId=21700582

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2014 rok

/documents/21700582/0/monitoring+HCFV+za+2014+na+stron%C4%99.pdf/ad5ee018-337d-41f0-8769-d786e42ad549

Ewentualne uwagi odnośnie powołanych Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF należy kierować na adres Nadleśnictwa Złotoryja lub e-mailowo: zlotoryja@wroclaw.lasy.gov.pl