Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE I ZAWIADMIENIE O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

W załącznikach zawiadomienie o wyniku przetargu na sprzedaż poniższych nieruchomości

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotoryja reprezentowane przez Nadleśniczego Jacka Kramarza ogłasza drugi  przetarg nieograniczony na  sprzedaż  w  trybie art. 38 na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach sprzedaż stanowiących własność Skarbu Państwa niżej wyszczególnionych nieruchomości gruntowych:

1.nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym  o powierzchni użytkowej 385,88 m2 , działka nr 544/191 o pow. 0,2123  ha, stanowiąca  własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Złotoryja położona w obrębie Proboszczów, gmina Pielgrzymka, powiat Złotoryja, województwo Dolnośląskie.Proboszczów, gmina Pielgrzymka, powiat Złotoryja, województwo Dolnośląskie.

 

2.nieruchomość gruntowa zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchni użytkowej 392,03 m2 i 43,97  , działka nr 544/189 o pow. 0,3579 ha, stanowiąca  własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Złotoryja położona w obrębie Proboszczów, gmina Pielgrzymka, powiat Złotoryja, województwo Dolnośląskie.