Lista Aktualności Lista Aktualności

ŁOWIECTWO

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Złotoryja jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, daniele, sarny, dziki i muflony. Szacuje się (dane za rok 2013), że jeleni jest ok. 620 szt., danieli 12 szt., saren 4200 szt., dzików 1200 szt., a muflonów 50 szt. Okresowo pojawiają się łosie. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra, a czasami wilka.

Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne. W pobliżu zbiorników wodnych bytuje ptactwo wodne.

Nadleśnictwo Złotoryja nadzoruje gospodarką łowiecką w 18 obwodach dzierżawionych przez 12 kół łowieckich. Są to obwody polno-leśne oraz dwa leśne. Na terenie dwóch obwodów nadleśnictwo samodzielnie prowadzi gospodarkę łowiecką. Jest to Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ) Złotoryja.

OHZ Złotoryja to 7856 hektarów (w tym 3790 ha gruntów leśnych) atrakcyjnych łowiecko obszarów. W samym sercu łowiska znajduje się kwatera myśliwska z kancelarią leśniczego oraz miejscami noclegowymi. OHZ Złotoryja organizuje polowania zarówno dla myśliwych krajowych jak i zagranicznych. Istnieje także możliwość wynajęcia kwatery w celach innych niż łowieckie.

Wnętrze kwatery

Kwatera myśliwska kontakt:

Piotr Sawkowicz
tel. 501 034 446